pheledachugadendenaducnodaham.xyz

congratulate, this remarkable idea necessary just..

Category: Alternative

Herbicidi i Derivati

9 Responses

 1. Shakanris says:
  Herbicidi. Tarot 25 DF. Brže prodiranje do korijenja korova, a time i bolja učinkovitost. anemptytextlline. Saznaj više. Tarot 25 DF. © AgroChem MAKS. Za bolje korisničko iskustvo, ova internetska stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pritiskom gumba "U redu" slažete se sa korištenjem kolačića.
 2. Vikinos says:
  Klasa: Herbicidi Opis: Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza Aktivna materija: 2,4-D u obliku DMA soli Formulacija: koncentrovani rastvor Delovanje: 2,4-D je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe derivati fenoksi-karboksilne kiseline.
 3. Goltiramar says:
  Trovanje herbicidima Herbicidi su najbrojnija grupa pestici­da koji se koriste za uništavanje korova, a obuhvataju derivate fenoksi karbonskih kiselina, dipiridile, amide, anilide, aniline, benzonitrile, dinitrofenole. Derivati fenoksi karbonskih kiselina Ovu grupu čini više kiselina i njihovih.
 4. Temi says:
  Herbicidi deluju prevashodno na fiziološke i biohemijske procese karakteristične za biljke, tako da je uticaj na životinje i ljude malo verovatan, ali ne i zanemarljiv. „ Stručnjaci načelno misle da su herbicidi manje toksični za korisne životinje i čoveka, u odnosu na .
 5. Mobei says:
  Zaštita nasada ili usjeva, zaštitna sredstva za suzbijanje korova - Herbicidi.
 6. Kazratilar says:
  Totalni herbicidi su se, u vreme kada im nije bilo ravnog na polju suzbijanja korova po najmanjem mogućem trošku, masovno koristili u poljoprivredi. Njihovo dejstvo je našlo primenu i van zemljoradnje tako da su šumarstvo i građevinarstvo brzo uvideli trend i priključili se maniji za totalnim herbicidima.
 7. Gardagis says:
  Herbicidi u biljci mogu utjecati na više procesa. Proces koji je najviše pod utjecajem herbicida predstavlja njegovo primarno djelovanje. Ako molekule herbicida remete i neki drugi proces, ali ne u tolikoj mjeri, učinak na taj proces predstavlja sekundarno djelovanje. 1 mr. sc. Darko Topolovec, Agromais d.o.o. 2 Rad se nastavlja u idućem broju.
 8. Sajas says:
  •Hemijskom klasifikacijom svi pesticidi bi se mogli podeliti u 6 grupa: • Halogeni derivati ugljovodonika (insekticidi- DDT i homolozi, cikloheksanska jedinjenja, derivati lindana). • Homolozi i derivati benzola (insekticidi- fungicide, baktericidi i herbicidi). • Jedinjenja fosfora (organski insekticidi, akaricidi, nematocidi, fungicidi). • Karbomidi (fungicidi, insekticidi, herbicidi).
 9. Meztiktilar says:
  Pregled prema aktivnim materijama - Herbicidi. Sredstva za suzbijanje korova i drugih ekonomski štetnih biljaka. Kategorije Firme Herbicidi Sintetički auksini - Derivati fenoksi karboksilnih kiselina. 2,4 – D MCPA Mekoprop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *